Konzultanti

Na této stránce se můžete seznámit s našimi konzultanty, kteří Vám rádi poskytnou informace a podporu v určité oblasti své odbornosti.

Mgr. Miroslav Šubrt, předseda Společnosti pro mezioborová studia

Mirek Šubrt je absolventem jednooborového studia psychologie na UK a pětiletého výcviku v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Poskytuje psychoterapii a konzultace v osobní i profesní oblasti. Informace k němu najdete též na jeho osobním webu Celistvost.cz.

Psychoterapie

"Psychoterapii vnímám jako společné putování dvou lidí, na kterém terapeut pomáhá klinetovi k většímu uvědomění si jeho cesty a způsobů prožívání. Psychoterapie podporuje v převzetí zodpovědnosti za svůj život, pomáhá řešit problémy v mezilidských vztazích a vede klienta k větší spokojenosti s vlastním životem.

Ve své práci beru zřetel na individualitu každého člověka a respektuji jeho postoje. Jsem otevřený klientele se zdravotním postižením i z oblasti jiných minorit. Zajímám se též o rozbor snů."

Problémy, se kterými vám mohu pomoci: hledání vlastní identity, pocity smutku, úzkosti, problémy v komunikaci s lidmi, partnerské problémy, problémy v rodině, sebeprosazování se, traumatické sny a další...

Cena (60 minut): 600 Kč (500 Kč studenti, důchodci) - platba po skončení konzultace, nebo předem na účet

Způsob: osobně (Praha, Rybalkova 55)

Konzultace osobního rozvoje

"Společně budeme nacházet nové cesty k Vašemu rozvoji. Setkáme se jako dva rovnocenní partneři nad Vašimi životními plány. Naše společná práce Vám přinese motivaci a konkrétní tipy ke změně a osobnímu růstu."

Cena (60 minut): 800 Kč - platba po skončení osobní konzultace, v případě Skype hovoru předem na účet (sleva 200 Kč)

Způsob: Skype hovor (najdete mě pod jménem "miroslav.subrt"), osobně (Praha, Rybalkova 55)

Více informací + objednání:

Email: mgr.miroslav.subrtgmail.com, telefon: 607 817 221

Číslo konzultanta: 01 (tj. var.sym. 30301)

POZN.: Hlásíme se k pojetí psychoterapie jako činnosti nezávislé na zdravotnictví, tak jak stanovuje Štrasburská deklarace o psychoterapii z roku 1990. Terapeut se řídí kodexem EAP.

Podmínky a informace

Konzultace v rámci spolku probíhá za následujících podmínek:

Platba

Konzultaci plaťte pouze v případě, že ji již máte u konzultanta objednanou. Konzultaci můžete zaplatit na účet spolku 2501023779/2010 s variabilním symbolem "303+číslo konzultanta" (např. pro Miroslava Šubrta "30301"), za specifický symbol pak uveďte číslo, které vám přidělil konzultant. Jde o náš druhý účet, který není transparentní - nemusíte se tedy bát, že někdo nepovolaný uvidí vaše jméno. V případě platby na místě oproti pokladnímu dokladu budou vaše osobní údaje též důvěrné.

Etický kodex konzultanta

Základy etického jednání konzultantů (výtah z našeho etického kodexu):