Seznam studijních skupin a veřejných výkladů

U každé skupiny je uveden její popis a odkazy na veřejně publikované výklady. S registrací se vám otevře možnost vidět další výklady, popřípadě se stát členem studijních skupin, které se vám nejvíce zalíbí.
Na webu SMS používáme jedinečný, nativní e-learningový systém, který neustále vyvíjíme.


Knihomolové


Tato studijní skupina je zaměřena na hledání moudrosti, která se ukrývá k knihách. Postupně společně procházíme úryvky z knih různých náboženství, myslitelů a filosofů, ale nevyhýbáme se ani beletrii a jakémukoliv jinému "psanému projevu".

Nejde o suchý výčet, ale součástí naší práce je ponoření se do podstaty daných úryvků z hlediska pohledu každého člena skupiny. Důraz přitom je kladen na jeho zkušenosti, vnímání a cítění. Volně se při práci s díly inspirujeme biblioterapií.

Další složkou naší práce je hledání paralel mezi jednotlivými myšlenkami vycházejícími z literárních děl - nebo naopak rozepří. Tato práce je v dnešní době základem práce každého člověka "duchovně hledajícího", který se snaží nepodlehnout líbivé myšlence o pravdě skryté pouze v jedné knize a přistupuje ke všem literárním dílům jako k dílům podnětným, avšak psaným lidmi, dílům se svojí osobitou historií.

Účast na této skupině vyžaduje plnění zadaných úvah, přispívání na fórum a spolupráci na publikaci výkladů. Proto se před žádostí o vstup zamyslete, jestli jste schopni aspoň jedno z toho pravidelně plnit.

Těším se na spolupráci :-) Miroslav Šubrt, vedoucí skupiny


Platónova filosofie


Obecný úvod a četba konkrétních Platónových dialogů.