Zeď a drát není řešení
Autor: Miroslav Šubrt (mirek.subrtemail.cz) Datum: 18.11.2016 14:00
Oslav 17. listopadu se účastnili mnozí z nás, ať už nějakou akcí či pouhou myšlenkou. Mirek Šubrt se na tento den snaží nejen dívat z různých úhlů pohledu, ale také pochopit některé motivy, které hýbou současnou českou (i světovou) společností.

Na akcích 17. listopadu mě zaujalo, jak byly polarizované. I když část protestujících proklamovala, jak jejich snahy nejsou zaměřeny vůči Zemanovi a jemu podobným, ale za „liberální demokracii“, západní hodnoty apod., nešlo nepostřehnout občasnou ostrou kritiku „velkých ryb“. Zemanovi příznivci také otevřeně napadali současný establishment a používali ne nepodobné argumenty těm, které používal Donald Trump ve volbách. V tomto článku se pokusím se současné společenské napětí reflektovat.

Začnu s nálepkováním, které je v poslední době, především na sociálních sítích, velmi frekventované. K nálepkování těch druhých máme všichni sklony. Nálepky nám dávají pocit bezpečí, že rozpoznáme nebezpečí. Dávají nám taky možnost na někoho přenést svůj vztek. I když mohou být přiléhavé, vždycky z jednotlivých lidí dělají pouhé příslušníky kategorie. Součástí naší západní kultury je naštěstí nezastupitelný myšlenkový proud, který se staví proti takovému přístupu – je to směr, který respektuje jedinečnost každého člověka. Bohužel součástí naší společnosti je i adorace techniky a masovosti, která nás přivedla nejen k velkému blahobytu, ale přispěla také k velké míře odosobnění, kdy se člověk stává pro druhého člověka kusem masa nebo nahraditelnou mechanickou součástkou. Balancujeme tak mezi nejistou otevřeností druhému a poměrně bezpečnou společností systémových ghett a koncentračních táborů.

Praha

Určitá část názorového spektra by chtěla vykreslit „sluníčkáře“ jako ty, kteří naivně vítají uprchlíky, kteří nesou kulturu opačnou ke kultuře naší. Tolik zloby z úst uživatelů tohoto termínu směřuje na osoby zastávající jiný přístup k problémům. Přibližují se tak pozici jisté skupiny neonacistů, kteří sestavují seznamy „xenofilních“ lidí zasloužících kandelábr. Je to pozice, která dopomohla Trumpovi ke zvolení, a je to pozice extrémně nebezpečná pro demokracii, neboť živí pocit, že s druhým člověkem není potřeba debatovat, že ho stačí odsoudit.

Je pochopitelné, co mnohé voliče Trumpa, Zemana, Putina, Orbána a dalších tak motivuje: Je to strach o své místo a bezpečí. Je tak nějak součástí lidské povahy cítit se ohrožený něčím cizím, neznámým. A to obzvlášť v situaci, když si nejsem jistý sám sebou a tím, zda si sám budu schopný zajistit živobytí v nejistém světě. Reakcí, která se nabízí, je útok. A není divu, že v globalizovaném světě nastupuje i určitá paranoia ve formě hledání spiknutí, z čehož profitují různí -exitáři. Vůdci tohoto „staronového střihu“ si sami libují v šíření různých polopravd a lží. Pravda pro ně nehraje roli. Ví totiž, že pokud se lidi bojí o holý život, pravda je nezajímá. Proto využívají strachu lidí a staví na jejich zvířecích instinktech. To samé dělal i Hitler, a proto je to tak nebezpečné.

Levice též selhává, když si za své vůdce volí nemastně neslaně působící osoby, dlouholeté příslušníky politického establishmentu. Hillary Clintonová je příkladem takového politika, který kope na obě strany – pro posluchače z řad bankovního sektoru přiznala, že má jednu tvář pro korporátní sféru a druhou pro obyčejné lidi. Takový člověk, i přes veškeré sladké úsměvy, ztrácí svoji důvěryhodnost. Sobotka a Hollande jsou zase případy intelektuálních byrokratů, kteří však zoufale nejsou schopni oslovit srdce lidí. Jakoby se takovou jevila i Evropská unie – unavená byrokratka trávící veškerý svůj čas na schvalování přijatelné velikosti banánů, neschopná přitom si povšimnout, že jsme kvůli mase běženců v určitých zemích na pokraji sociálního kolapsu. Někteří jiní politici na oplátku nabízejí zdánlivě upřímnou jadrnost, která osloví.

Nedivím se, že se najdou občané, kteří na popud prezidenta operují s pojmem „pražská kavárna“. Pro průměrně inteligentního člověka, který tvrdě pracuje, dejme tomu třeba v kravíně, a přitom nesnadno uživí sám sebe a svoji rodinu, jsou proklamace univerzitních profesorů, studentů a umělců často vzdálené a neuchopitelné. Co si mají vzít z oné „pravdy a lásky“, když jim hrozí, že nevyjdou se svými příjmy? Objevují se pak síly, které této skutečnosti využívají. Na druhou stranu svádět vše ne neuspokojivý sociální systém by též nebylo správné a zavánělo by to komunistickou demagogií: Věřím, že všichni, pokud jsme příčetní, máme ve chvíli, kdy se rozhodujeme, zda někoho napadneme, okrademe nebo urazíme, volbu. V tom jsme si rovni a takový „zlý čin“ by někomu neměl být přehlížen jen proto, že dře mnoho dní v týdnu za mizerný plat.

Nicméně když kolem naší zemičky postavíme plot a budeme věřit, že tak dosáhneme jistot a blahobytu, nejspíš se zmýlíme. Ukazuje se zas a znova, jak je celý náš svět propojen. Problém migrování velkého množství lidí tím neskončí – plot rozstříhají, zeď přelezou. Neukončíme tím globální oteplování – to nás suchem dožene. Neubráníme se jaderné katastrofě – atomový spad k nám dorazí i z druhé poloviny zeměkoule. Válečné konflikty a občanské války budou pokračovat - jen bez naší potenciální pomoci těm nejbezmocnějším. Izolacionismus se mi tak nejeví jako řešení.

Migrace

To, co se v globalizovaném světě zdá jako důležité, jsou nerovnosti globálního charakteru. Mexičan trpící pod jhem bídy, drogových kartelů a drakonické policie hledá spásu v bohatším USA, Afričan mající problém s uživením se na svém políčku kvůli globálnímu oteplování, obávající se navíc nájezdů islamistů z Boko Haram, hledá lepší život v bohatší Evropě. Není nutné v imigrantech vidět verbež. Motivují je stejné potřeby jako motivují nás – od profesora po dělníka toužíme po důstojném životě. Toužíme žít v bezpečí, být uznaní, polepšit si, zajistit své potomky.

Proto to, co jako druh potřebujeme, není hněv a stavění zdí. To jsou důsledky primitivních reflexů. Buďme chytřejší: Prohlubme naši vzájemnou spolupráci. Buďme světoobčané: Ochraňujme jak dítě v Aleppu, tak dítě v Brooklynu. Starejme se o zachování lidské důstojnosti jak v Bahrajnu, tak na Guantanámu. Mějme na paměti životní prostředí jak v Dakotě, tak u Fukušimy. K tomu potřebujeme Evropskou unii, OSN a všechny jiné druhy mezinárodních organizací budujících bezpečnější, tolerantnější, ekologičtější svět. K tomu potřebujeme necenzurovaný internet, demokracii a svobodu slova. Ale musíme se změnit i sami. Musíme se stát aktivními. To, co se jasně ukazuje je, že je na čase, abychom probudili naše srdce a proti zlobě, pomstě a strachu postavili rozum, empatii a odvahu.

Stát se aktivními

Tento článek zatím ještě nebyl hodnocen.
Hodnotit články mohou pouze přihlášení členové SMS.
Miroslav Šubrt
mirek.subrtemail.cz

Psycholog a psychoterapeut. Zajímá se současný stav vědeckého poznání, mezioborové souvislosti. Má rád sci-fi, čajovny, objevování nových míst.  Předseda Společnosti pro mezioborová studia, pravidelně se s ním můžete potkat na "Kusech řeči".

Osobní web: www.miroslavsubrt.cz

Diskuze ke článku

Jméno:
Email:
Text:
Jsi robot?

Příspěvky

Rudolf Svoboda (rudyart.czgmail.com) říká:26.4.2017. 12:45
Hmm napsal jsi to moc hezky, ale obavám se že to vidiš opravdu jen z te materialní stránky. V tomto čase jde ale o mnoho víc, vlastně o vše. O vše lidské. To co se v tuto chvíli děje je boj na vyšší úrovni, na úrovni duchovní a jde o to zda chcem zůstat loutkami v rukou parazitů, a nebo si svůj svět stavět ve světle a ony parazity nechat na pospas sama sobě. My vidíme pouze již důsedky, imigranti jsou stejný nástroj zla jako vítači, a stejný jako protestující na námětích ať jsou z kterékoli strany. Jde o to zasít rozbroj, vzájemnou nenávist, rozpad splečnosti (všimni si jak se všude systémy polarizují 50 na 50), rozpad zdravé rodiny, rozpad zdravého přirozeného společenství - muž je muž, žena je žena dítě je dítě muže a ženy... Vše ostatní je nepřirozené, (tím prosím neodsuzují nikoho kdo se cítí být někým jiným než jak se narodil, stejně tak neodsuzují člověka s vrozenou vadou nebo člověka chronicky ci jinak nemocného!) Ano dráty a zdi ničemu nezabrání. Hranice ideologií a dogmat jsou vždy a jen pouze v lidské mysli. Někde jsem tu kdysi napsal že všechna náboženství jsou dobrá pokud vedou k lásce, poznání a pravdě. Ale asi jsem se mýlil, ŽÁDNÉ náboženství k tomu lidi nevede. Naopak naplňuje naši mysl pouze dogmaty, polopravdami a ideologiemi k ovládnutí lidí, jsou to jen politické a ideologické organizace, stejně tak všechny politické strany. A o to zase jde - další nástroj k nenávisti a vzájemnému vraždění. A pravě i ona Evropská unie a OSN jsou zase jen nástroje které pouze ničí individualitu lidí a národů. Je to těžké tomu uvěřit, ale ani jedna organizace ještě nevytvořila nic dobrého pro člověka - pro lidstvo, pro tuto zemi, pro život! Vše co dělají je jen hezký nátěr na smradlavém základě. Ano musíme si pomáhat ale ne na základě sebevražedné uniformity a genderové "rovnosti" (nemíním tím stejná práva pohlaví), nejdřív musíme vybudovat zdravá společnosti, založená na zdravé rodině a tyto společnosti budou schopny spolupracovat na přirozené zdravé sousedské platformě. Jenže toto je úkol nad úkoly. Základem je uvědomění si skutečných hodnot života! Uvědomění si včem jsem já osobně závislý co opravdu potřebuju a co chci, co chápu jako své osobní poslání, kdo vlastně jsem. Každý musí začít právě v té své hlavě. Pak po dovršení určitého hraničního množství lidí se změněným vědomím zaniknou náboženství a politické strany a lide se budou jednou jen smát a divit o co jsme se tu přeli - levice - pravice - střed. vše jen různé pojmenování pro nástroje zla - loutky v rukách parazitů! Prožíváme čas zásadních změn a já jsem rád že jsem si vybral toto období pro můj život.


Miroslav Šubrt (mirek.subrtcesta-poznani.cz) říká:26.4.2017. 13:04
Rudolf: Obávám se, že se na některých věcech neshodneme, nicméně děkuji za vyjádření tvého názoru. Každý si v této době hledáme něco, aby nám situace dávala smysl, nějak si to vysvětlujeme.
Myslím si, že problém je komplexní. Nesdílím tvůj negativní pohled na instituce, myslím si, že jsou dobrým nástrojem. Jde o to, aby se používaly co možná nejlépe v zájmu lidí, aby se transformovaly více ku prospěchu společenství. Uprchlíci sem přicházejí právě proto, že v místech svého bydliště mnohdy mají instituce zkorumpované, neschopné zajistit bezpečí a blahobyt. Řešením by právě mohlo být posílit instituce a demokracii v zemích, odkud pocházejí.
Dále: Operuješ tady s nereflektovanou definicí přirozeného. Gayové a translidé se rodili vždycky, nejsou ničím "nepřirozeným". Z biologického hlediska dva muži/ženy nemohou počít dítě, ale zase mohou dítěti vytvořit zázemí srovnatelné s rodinou muž-muž, co ukázalo mnoho psychologických výzkumů. Nemyslím si opravdu, že by současná vlna feminismu mohla za rozpad naší civilizace, spíše církve hledají někoho, komu by vytkli "špatnosti", které kolem vidí. Spíš si myslím, že větším zdrojem nesnází ve světě je nezkrocený kapitalismus, který se staví nade všechno a ze všeho včetně lidského života dělá jen komoditu nebo "zdroj".
Jinak si také myslím, aby se lidé více zaměřili na svůj vlastní život, na poznání, kdo jsou, co opravdu potřebují. To by mnohé posunulo dál.


Rudolf Svoboda (rudyart.czgmail.com) říká:27.11.2017. 07:06
Asi jsem tomuto článku vůbec neporozuměl. Asi máme každý jiné definice pojmů. Osobně se nechci stát pozhým světoobčanem, ale jak říkám každý máme své vlastní definice pojmů. Nejsem pr dráty, nejsem pro zdi. Jsem pro spolupráci reovného s rovným, ale tvrdím že každý lidský druh (neuznávám spojení „lidské rasy“) má své místo v tomto světě, jak geografické (viz gienitcké přizpůsobení), tak duchovní…
A věty: „Je pochopitelné, co mnohé voliče Trumpa, Zemana, Putina, Orbána a dalších tak motivuje: Je to strach o své místo a bezpečí.“ jsou negací skutečnosti, právě tito voliči jsou napadáni a dehonestováni v mediich každý den ať přímo nebo nepřímo. Žel nerozumím tomu článku.